ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 16-June-2021 നിർവഹിച്ചു

അനെർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നകാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവണേൻസ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഗവ.സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും കൈമാറുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു.

അനെർട്ട് ആസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശ്രീ. വി കെ പ്രശാന്ത് എംഎൽ എ, ഊർജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ.ബി അശോക് ഐ.എ എസ്, അനെർട്ട് സി ഇ ഒ അനീഷ് എസ് പ്രസാദ്, ജനറൽ മാനേജർ ജയചന്ദ്രൻ നായർ, ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ ജെ മനോഹരൻ, അഡീഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട് കമ്മീഷണർ പ്രണോജ് ശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.